ČeštinaDeutsch

Aktuálně

V rámci koncepce dlouhodobého rozvoje realizuje naše společnost projekt s názvem Rekonstrukce podnikatelské nemovitosti společnosti MONTEMA“ spočívající v rozšíření výrobních prostor společnosti formou pořízení nevyužitého objektu typu brownfield včetně přilehlých pozemků a jeho komplexní rekonstrukce.

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci objektu. Provedena bude zejména rekonstrukce obvodového pláště i zastřešení objektu, rekonstrukce vnitřních a vnějších povrchů, osazení nových otvorových výplní, zaizolování objektu, nové elektroinstalace a zdravotně technické instalace. Nedílnou součástí projektu bude rovněž rekonstrukce příjezdových komunikací a nezbytných manipulačních ploch.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „ÚSPORY ENERGIE SPOLEČNOSTI MONTEMA“.

Cílem projektu je realizace souboru energeticky úsporných opatření při výrobních a provozních činnostech ve výrobní hale společnosti MONTEMA, spol. s r.o.

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské Unie